Izrada stepenišnih konstrukcija sa gazištem

Danas, u modernoj arhitekturi, tendencija je da stepeništa izgledaju otvoreno, udobno i atraktivno. To se postiže sa tanjim nosivim elementima, tako da se konstrukcija sastoji od jednog ili najviše dva nosiva elementa.

Time se dobija izgled lagane konstrukcije i otvorenosti prostora. Koriste se jednostavne linije i kombinacije različitih materijala.

Stepenišne konstrukcije mogu biti izgrađene od čelika, aluminijuma, kovanog gvožđa, prohroma ili u kombinaciji sa drvetom, staklom ili drugim materijalima.
Gazišta mogu biti drvena, metalna, od armiranog stakla, pocinkovana rešetkasta gazišta.

Izbor je vaš.

write my college essays